Zhvillimi i Praktikës me studentët e Programit profesional në “Teknik në Pajisje Elektronike dhe TIK “, në Laboratorin e Kampusit nr 1.