Filozofia dhe Zhvillimi

PSE BARLETI PROFESIONAL?
Të studiosh te SHLUJ Universiteti Marin Barleti, në programet me karakter profesional do të thotë të hysh  sa më shpejt dhe sa më fort në tregun e punës, të fitosh sa më shumë të ardhura dhe të kesh më shumë siguri.

TEMATIKAT E STUDIMEVE
Barleti Profesional, ofron 10 programe me karakter profesional, për të  përgatitur studentë të një niveli të lartë, profesionistë novatorë, krijues e sipërmarrës, të aftë për sfidat e së tashmes dhe të së ardhmes, si dhe qytetarë të angazhuar të një bote në ndryshim dhe zhvillim të vazhdueshëm .

Këto programe studimi janë një ofertë e mirë, për të punuar në tregun e punës,për çka shoqëria shqiptare dhe ajo europiane ka  shumë nevojë.