LISTAT E APLIKANTËVE FITUES PROGRAMET ME KARAKTER PROFESIONAL RAUNDI I DHE II VITI AKADEMIK 2019-2020